Назва проекту: Використання інтелектуальних та інтелектуально-імітаційних ігор у навчанні (на прикладі здобувачів вищої юридичної освіти)

Автори проекту: Завгородня В.М., Кунцевич М.П.,Славко А.С. – Навчально-науковий інститут права, кафедра міжнародного, європейського та екологічного права.

Суть педагогічної інновації проекту:

Авторами пропонується використання дидактичних (інтелектуальних та імітаційних) ігор в освітньому процесі, які були ними неодноразово апробовані при підготовці студентів напряму підготовки «Право». Інтелектуальні та інтелектуально-імітаційні ігри, зокрема у формі вікторини «Своя гра», інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» та імітаційної гри у формі імітації судового процесу та дебатів (судових, парламентських), на думку авторів, мають низку дидактичних переваг та можуть відіграти значну роль у підготовці студентів, зокрема, юридичних спеціальностей, оскільки сприяють оволодінню багатьма специфічним професійними вміннями та навичками, формують відповідні професійні компетенції за напрямом підготовки «Право». Зазначені методики, за умови відповідної адаптації до спеціальності, можуть використовуватися також для навчання студентів інших напрямів підготовки.

Інтелектуальні ігри у формі вікторини «Своя гра» та «Що? Де? Коли?» безпосередньо не пов’язані із моделями професійної діяльності юриста і засновані на штучних сценаріях, однак їх застосування у навчальному процесі довело, що вони суттєво сприяють формуванню у студентів здатності вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, закріпленню і систематизації знать з предметної сфери, в тому числі щодо юридичних понять і категорій, правової системи України та законодавства інших держав, механізмів правового регулювання у різних галузях права, а також стану юридичної практики, покращують практичні навички щодо оперативного орієнтування студента у нормативній базі, розрізняння джерел права із врахуванням їх юридичної сили та ієрархії, вирішення проблеми конкуренції норм законодавства.

Використання імітаційних ігор у формі дебатів чи імітації судового процесу допомагає у підготовці студентів до виконання своїх професійних ролей у реальному житті. На відміну від класичних інтелектуальних ігор, інтелектуально-імітаційні ігрові методики сприяють не лише формуванню знань, когнітивних умінь та навичок з предметної сфери, а й практичних навичок майбутнього юриста, в першу чергу необхідних для належної участі в судовому процесі в межах цивільного, адміністративного, господарського, кримінального судочинства.