Назва проекту: Модель «Positive U» в рамках дисципліни «Організація наукової діяльності»

Автор проекту: Артюхов А.Є. – ТеСЕТ, кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв».

Суть педагогічної інновації проекту:

Модель «Positive U», яка застосована в рамках викладання дисципліни «Організація наукової діяльності», передбачає створення так званого «позитивного» класу та всіляко спонукає студентів до генерації і представлення власних ідей як в рамках лекційного блоку, так і під час виконання творчих завдань у практичному блоці. Цей принцип «позитивної» психології дозволяє створити сприятливі умови навчання, коли знання передаються студентам не через традиційні лекції та практичні заняття, а за допомогою активних методів.

Особливості кожного з блоків дисципліни:

  1. Лекційний блок – лекція-співбесіда (лекція-діалог), лекція-візуалізація (лекція-презентація), проблемна лекція та елементи лекції-провокації. Головна ознака – студенти мають матеріали лекції у відкритому доступі (відповідна колекція створена викладачем), тому лектор має можливість переходу від одного типу активної лекції до іншої. При цьому знижується ступінь скутості студента, викладач може «навчити» їх уважності, заохотити і підтримати їх роздуми, підвищити ступінь «внутрішньої» мотивації студента.

  2. Практичний блок – побудовано за «позитивним» принципом – включає мінімум стандартних методів засвоєння матеріалу, фокусується на «сильних» сторонах студента, що проявляються під час виконання творчих та дискусійних завдань. Серед основних видів робіт – «технологія створення шпаргалки» (коротко та по суті), «опитування експертів» (пошук оптимального шляху вирішення завдання).

  3. Блок самостійної роботи – вирішення творчих завдань, присвячених темі магістерської дисертації, формування вступу до дисертації, проведення літературного огляду, опис методики та методології проведення досліджень. «Родзинка моделі» - всі види робіт організовано таким чином, щоб уникнути проявів академічної не доброчесності – списування, плагіат, шахрайство, несанкціонована співпраця.