Назва проекту: Рольова гра та «віньєтки» як засіб активізації аудиторної роботи

Автор проекту: Артюхов А.Є. – ТеСЕТ, кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв».

Суть педагогічної інновації проекту:

Педагогічна інновація застосовується під час викладання дисципліни «Організація наукової діяльності», практичний блок у розділі «Академічна доброчесність».

  1. РОЛЬОВА ГРА:студенти поділяються на окремі підгрупи. Кількість студентів в кожній групі визначається кілікуістю ролей у грі + 1 студент,який виконує роль спостерігача. Звичайно ж, студенти не знають ролі, один одного, не знає ролей і спостерігач. При виконанні ролі студент повинен знайти мотиваційні механізми переконання інших учасників гри, залучити емоції та виразити певні цінності, побудувати стратегію поведінки. Спостерігач повинен проаналізувати виконання ролей, визначити їх та поділитися з аудиторією, чи виконано мету гри і вказати свої думки у разі, яких метка гри не виконана.

  2. «ВІНЬЄТКА»:кожному студенту надається так звана «віньєтка», де описана певна практична ситуація. У кожній «віньєтці» закладена певна «провокація», яка спонукає студента до відповіді, що порушує принципи академічної доброчесності. З іншого боку, навіть неправильна відповідь (з точки зору принципів академічної доброчесності), яка обґрунтована студентом, може бути предметом аналізу з боку викладача. «Невірні», але обґрунтовані відповіді використовуються викладачем в якості матеріалу соцопитування; підбірка таких матеріалів за певний період дає уявлення про «еволюцію» студентів в академічному середовищі. Оцінювання «віньєток» ведеться не за принципом «правильно-неправильно», а за ступенем обґрунтованості відповіді.