Назва проекту: Використання технологій анімованої статистики в аудиторній роботі при викладанні дисципліни «Міжнародна статистика»

Автор проекту: Омельяненко В.А. – ННІ ФЕМ ім. О.Балацького, кафедра економічної теорії.

Суть педагогічної інновації проекту:

Викладання сучасних статистичних технологій передбачає використання анімованої статистики (animated statistics), що включає аудіовізуальний метод навчання, широке впровадження ІТ-засобів в змішане навчання, поєднання декількох типів інтернет-ресурсів: навчальних матеріалів, ілюстрованих і демонстраційних матеріалів, записаних цифровим методом відео-лекцій і відео-фрагментів в контексті використання ситуаційного і міждисциплінарного аналізу та комплексного вивчення досліджуваного економічного процесу.

Першим прикладом використання ІТ-технологій може бути online-ресурс Gapmіnder World, що призначений для створення анімованої статистики та використовує для відображення даних кола різного розміру, що дозволяє відображати на площині динамічні процеси. За замовчуванням використовуються п'ять змінних: дві числові – по осях X та Y, розмір кола та колір, а також змінна часу, якою можна маніпулювати за допомогою повзунка. Зазначений інструмент дозволяє здійснити багаторівневий факторний аналіз та порівняння країн. Для студентів також важливо, що Gapminder Desktop доступний для мобільних пристроїв.

Наступним розглянемо використання case-підходу. Case-підхід змінює ставлення студентів до вивчення матеріалу, оскільки дає можливість підвищити інтерес до предмета у зв'язку з якісним переходом від теорії до практичних знань, підвищує творчу активність студентів у використанні різних методів у розрахунках, формує навички дослідницької роботи. Потенційним напрямом використання case-підходу є організація роботи таким чином, щоб студенти самі розробляли кейси. Прикладом використання елементів бізнес-аналітики та case-підходу є складання інвестиційного профілю країни на основі статистичних даних та порівняльних оцінок за допомогою online-інструментів.Одним з інструментів вирішення цього завдання є globalEDGE, розроблений Michigan State University, що дає змогу аналізу статистики за країною, галуззю чи групою країн, а також використовувати ряд інших аналітичних інструментів.

В рамках створення учбово-методичного комплексу для дисципліни, заснованого на сполученні різних методик електронного викладання (Blended eLearnіng), ми пропонуємо використовувати інструмент створення інструктивних відео для демонстрації процесу використання прикладних статистичних додатків та інструментів для різних задач.Відзначимо програму Camtasіa Studio, яка є зручним інструментальним засобом для запису екранних фільмів. Програма Camtasіa Studio дозволяє записати у відео-файл стандарту *.avі будь-які дії користувача: запуск програми, відкриття файлів, використання різних процедур програми та обробку результатів аналізу даних. При записі дій, зроблених на екрані комп'ютера також можна використати ефекти акцентування, наприклад, спалахи навколо курсору при натисканні клавіш миші, відтворення звуку набору на клавіатурі, а також застосування різноманітних покажчиків, які можна супроводжувати різними текстовими зауваженнями чи коментарями.