Назва проекту: Face to face with computer modelling F2FCompModel

Автор проекту: Артюхов А.Є. – Факультет ТеСЕТ, кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв».

Суть педагогічної інновації проекту:

Цикл інтерактивних занять F2FCompModel ставить на меті розвиток навичок комп’ютерного моделювання у талановитої молоді в галузі хімічної інженерії. Базові навички одержані під час вивчення дисциплін «Процеси та обладнання хімічних виробництв» та «Комп’ютерне моделювання і оптимізація процесів гідромеханіки та тепло масообміну». F2FCompModel передбачає застосування імітаційних інтерактивних методів навчання ігрових (мозковий штурм, проектувальна гра) та неігрових (кейс-завдання, методи групового вирішення творчого завдання – «коло ідей», «акваріум»). F2FCompModel проводиться не рідше, ніж один раз на місяць за рахунок дня самопідготовки студентів. Заняття мають два вектори: розробка власних програмних продуктів на базі оригінальних математичних моделей, застосування існуючих програмних продуктів (використовуються або моделі, що доступні в програмному продукті, або авторські моделі, експортовані в середовище програмних продуктів).

Склад учасників занять (на прикладі 2015/2016 навчального року) / роль учасників:

1) науковий керівник / постановка завдання, участь у формулюванні визначених висновків за результатами роботи;

2) аспіранти кафедри ПОХНВ (ТеСЕТ) / розробка методики та методології вирішення поставленого завдання, моделювання мозкового штурму та проектувальної гри, формування груп для «кола ідей» та «акваріума»;

3) студенти кафедри ПОХНВ (ТеСЕТ) / участь у «колі ідей» та «акваріумі», формування теоретичних основ вирішення завдання, мозковий штурм, вирішення кейс-завдання (оптимізаційне комп’ютерен моделювання);

4) студенти кафедри КН (ЕЛіТ) / аналогічна студентам кафедри ПОХНВ + програмна реалізація математичної моделі (теоретичних основ).

Запропонована модель може бути адаптована для проведення занять з між кафедральними (ТеСЕТ) та між факультетськими (ТеСЕТ + ЕЛіТ) групами талановитої молоді.