Назва проекту: Впровадження технології доповненої реальності у навчальні курси «Нарисна геометрія», «Інженерна графіка», «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні»

Автори проекту: Іванов В.О., Павленко І.В., Самохвалов Д.О. – ТеСЕТ, кафедра ТМВІ, кафедра ЗМіДМ.

Суть педагогічної інновації проекту:

Сучасний рівень розвитку суспільства, техніки і технологій, що швидко розвиваються, потребує підготовки висококваліфікованих фахівців для галузі машинобудування. При цьому висуваються підвищені вимоги до системи вищої інженерної освіти. Під впливом змін, що відбуваються у глобалізованому інформаційному просторі, перед професорсько-викладацьким складом вищих навчальних закладів постають сучасні виклики, пов’язані зі створенням інноваційних навчально-методичних матеріалів.

Тенденції викладання комп’ютерних дисциплін нерозривно пов’язані з формуванням у студентів компетенцій використання технологій e-learning для самостійного розширення своїх знань, набуття практичних навичок і професійних компетенцій. Для правильного розуміння та використання CAD/CAE/CAPP/CAM систем спеціаліст із інженерною освітою повинен розуміти базові принципи побудови графічних зображень і розроблення тривимірних моделей.Демонстрація різниці між 2D і 3D об’єктами із використанням технології доповненої реальності у контексті вивчення дисциплін реалізована для дисциплін «Нарисна геометрія», «Інженерна графіка», «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні». Доповнена реальність створюється на основі системи “Vuforia”. Ця технологія реалізується шляхом встановлення розробленого мобільного додатку «Visualization: From 2D to 3D» на смартфон або планшет із OS Android. При наведенні камери на 2D креслення над ним з’являється відповідна 3D модель. Обертання креслення на робочому столі дозволяє продивитись 3D модель з усіх сторін.

Приклад реалізації запропонованої технології показано у відеоролику за посиланням.