Назва проекту: Впровадження принципів критичного мислення в процесі надання додаткових освітніх послуг з вивчення іноземних мов з метою форсування розвитку комунікативних компетенцій слухачів

Автори проекту: Золотова С.Г., Литвиненко Г.І. – ІФСК, кафедра іноземних мов, Лінгвістичний навчально-методичний центр кафедри іноземних мов.

Суть педагогічної інновації проекту:

Організація спец. курсів іноз мов (критична нестача аудиторних годин) на виклик сьогодення - володіти умінням вільно висловлюватися без суттєвої витрати часу на пошук адекватних мовних засобів. Використання додаткових курсів вивчення іноз. мов як платформу для впровадження наукового типу мислення, який використовується для розв'язання неординарних практичних задач. Викладач надає слухачам інструмент отримання та використання будь-якої релевантної для них інформації іноземною мовою з трансформацією отриманих навичок у здатність до іншомовної комунікації. Використовуються нетрадиційні форми навчання граматики, вокабуляру з використанням знань на позааудиторних заходах, поїздках за кордон на роботу та навчання, участі у міжнародних конференцях тощо.