Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу запрошує на короткотермінову програму підвищення кваліфікації «Сучасні ІТ-компетентності» усіх категорій працівників СумДУ, які потребують удосконалення навичок роботи із сучасним програмним забезпечення.

Мета: поглиблення знань та оволодіння ІТ-компетентностями, а саме: створення та редагування документів різної складності, звітів, таблиць, діаграм; здійснення необхідних розрахунків у професійній діяльності використовуючи Word та Excel;  формування навичок, пов’язаних із вирішенням задач збору, аналізу та візуалізації  даних і подальше використанням їх у наукових дослідженнях.

Обсяг: 20 годин.

Орієнтовний початок короткотермінової програми: квітень-травень.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КОРОТКОТЕРМІНОВОЇ ПРОГРАМИ

Модуль 1. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ В MICROSOFT WORD ТА EXCEL

Тема 1. Основи роботи Microsoft Word

Редагування та форматування тексту. Форматування параметрів сторінки. Робота з таблицями. Прив’язка таблиць до абзаців, форматування. Використання графічних елементів.

Тема 2. Робота з великими документами

Продуктивність роботи з офісними документами. Використання та налаштування стилів. Створення колонтитулів. Гарячі клавіші. Налаштування інтерфейсу. Створення форм з обмеженими даними рядків

Тема 3. Спільна робота з документами

Online доступ до Microsoft Office 365. Спільна робота з документами у середовищі Microsoft Office 365, Google Disk, Google Docs.

Тема 4. Основи роботи в програмі Microsoft Excel

Інтерфейс програми. Типи даних. Форматування даних. Способи прискореного введення і редагування даних. Автоматичне завершення введення значень. Автозаповнення рядів даних. Операції з листами робочих книг. Виконання електронних розрахунків за допомогою формул. Відносні й абсолютні посилання. Копіювання формул. Обробка даних, розміщених на різних аркушах книги. Збереження робочих книг. Гарячі клавіші.

Тема 5. Використання функцій для автоматизації розрахунків

Поняття функції. Категорії функцій. Отримання оперативної інформації за допомогою функцій автоматичного обчислення. Звернення до майстра функцій. Використання статистичних функцій для знаходження середнього, мінімального, максимального кількості значень. Математичні функції які використовуються в економічних розрахунках. Одночасне застосування декількох функцій для виконання обчислень. Застосування умовного форматування для аналізу даних. Функції для роботи з датами. Текстові функції. Функції масиву.

Тема 6. Принципи побудови та роботи з базами даних в Microsoft Excel

Поняття бази даних. Вимоги до бази даних. Закріплення рядків (стовпців) при перегляді списків. Пошук записів. Перевірка значень. Створення списку для спрощення введення даних. Аналіз даних. Сортування даних по зростанню та спаданню. Використання автофільтрів. Створення фільтрів з умовою. Складні вибірки із застосуванням розширених фільтрів. Ручне та автоматичне групування даних.

Тема 7. Використання програми Excel спільно з іншими програмами. Особливості друку таблиць Excel

Імпорт та експорт даних. Імпорт таблиці Excel в документ Word. Побудова графіків і діаграм. Редагування існуючих діаграм. Як надати діаграмі креативності? Друк великих обсягів інформації. Налаштування параметрів сторінки. Наскрізні рядки і стовпці при друку. Примусове розділення документа на сторінки. Встановлення області та параметрів друку робочої книги.

Модуль 2. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ ТА ПІДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦІЙ. РОБОТА З ПУБЛІЧНИМИ БАЗАМИ ДАНИХ.

Тема 8. Основи аналізу даних. Огляд основних понять

Типологізація даних. Методи первинної обробки даних. Візуалізація і групування даних як методи дослідження структури даних. Особливості аналізу даних. Використання описової статистики під час аналізу даних. Метадані.

Тема 9. Інфодизайн: графіки, презентації та інші способи ефективного візуального представлення даних

Алгоритми для створення інфографіки та презентацій. Особливості візуального сприйняття. Класичні принципи інфодизайну. Огляд основних програмних продуктів, які використовуються для візуалізації даних.

Тема 10. Робота з відкритими базами даних

Відкрита та публічна інформація України. Бази даних у відкритому доступі. Репозитатарії світових статистичних баз даних. Отримання даних по запитам, логінам, підпискам. Види статистичної інформації/даних. Оцінка та аналіз даних. Імпорт даних, формати даних(*csv).

За результатами проходження короткотермінової програми підвищення кваліфікації учасники отримають посвідчення.