Назва проекту: Впровадження проектних форм організації освітньо-наукової діяльності студентів при проведенні аналітично-дослідницьких проектів

Автор проекту: Д'яконова І.І. – Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС",

Суть педагогічної інновації проекту:

Сутність інновації полягає у впровадженні організаційних та методичних механізмів розвитку вмінь командної роботи студентів, комунікаційних компетентностей, що базуються на проектному підході до написання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні фінанси» та мотиваційній системі оцінювання курсової роботи та її публічного захисту. На початку семестру/модуля студенти групи отримують чіткі інструкції щодо принципів формування проектної групи (не менше 2 та не більше 5 членів команди, оптимальна кількість учасників команди 3 особи). Студенти самостійно визначають склад проектних груп, визначають спільну тему дослідження, розподіляють обов’язки, працюють та подають на перевірку друкований варіант курсової роботи, готують презентацію та презентують результати роботи.

В цілому, підсумкова індивідуальна оцінка кожного студента групи складається із: - оцінки викладачем якості друкованого варіанту курсової роботи;- оцінки викладачем підготовленої та захищеної презентації; - середньо арифметичної оцінки слухачів (членів академічної групи, що не є членами проектної групи) результатів командної роботи щодо оприлюднення та захисту результатів курсового проекту; - середньоарифметичної оцінки слухачів (членів академічної групи, що не є членами проектної групи) результатів роботи кожного із членів проектної групи; - середньоарифметичної оцінки учасників проектної групи своїх колег по проектній групі. При цьому, підсумковий бал кожного студента академічної групи залежить на 70% від оцінки якості виконання друкованого варіанту курсової роботи та оцінки викладачем результатів захисту роботи, на 20 % від оцінки командної роботи та індивідуальної роботи студентами академічної групи і на 10% від оцінки його роботи в команді учасниками проектної групи.